עורך דין צוואות

מדוע קיים הצורך בעורך דין צוואות ?

כאשר אדם מעוניין לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו ולמי הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות ערכית צוואה.

יש לערוך צוואה כדין ולקיים את הוראות החוק על מנת שהצוואה תהא בתוקף ומכאן ברורה החשיבות של עריכת צוואה אצל עורך דין צוואות המתמחה בכך.

חשוב להבין, פעמים רבות לאחר מותו של המוריש, ישנם סכסוכים רבים על רקע חלקות הירושה, באופן אשר עשוי לגרום לקרע ומשבר משפחתי עמוק, ומכאן חשיבות כפולה ומכופלת לעורך דין צוואות אשר יוכל כבר במועד ניסוח

עורך דין צוואות

 הצוואה, כמו גם במועד פתיחתה, להסביר ולעמוד על השיקולים שעמדו בפני המוריש על מנת לחלק את הרכוש בצורה כזאת ולא אחרת.

מעבר לכך, במקרים מסויימים עורך דין צוואות יצטרך גם להעיד בבית משפט ולאשר כי זה היה רצונו העצמאי והחופשי של המנוח על מנת שרצון זה יכובד וחלוקת הרכוש תעשה בהתאם לקבוע בצוואה.

אין להקל ראש ביכולתם של בני משפחה או אחרים לנסות לטעון כאילו אין לכבד את הצוואה או כאילו אינה חוקית ולכן מלכתחילה יש להתייחס לנושא בכובד ראש ולנסות למזער ככל הניתן אפשרויות כאלה.

 

פתיחת צוואה בפני עורך דין צוואות

לאחר שהמוריש הלך לעולמו ורוצים לפתוח את הצוואה שהוא השאיר אחריו, הנהנים על פי הצוואה יכולים פשוט לפתוח את הצוואה ולממש את רצונו של המוריש בחלוקת הרכוש לאחר קבלת צו קיום צוואה.

חשוב להבין, כי במקרים מסויימים אנשים הגיעו למקרים של תביעות על עניינים שלמעשה נשמעים פשוטים שיכלו כולם להיגמר או לייתר דיוק לא להתחיל כלל אלמלא היה נוכח במעמד פתיחת הצוואה של המנוח עורך דין צוואות שהיה נותן תוקף סמכותי משפטי, וסוגיה זו לא הייתה מגיעה לידי תביעות של , “מה אמרו” “ולמה קרה בדיוק” “והאם מישהו ויתר על חלקו” או הבין בצורה לא נכונה את צוואתו של המנוח. מכאן חשיבות נוספות למוערבותו של ערך דין צוואות בכל ההליך של עריכת הצוואה כמו גם במעמד פתיחתה.

 

עורך דין צוואות – אילו שירותים ניתן לקבל:

עורך דין צוואות מתמחה בקשת רחבה של נושאים משפטיים שיש לטפל בהם בקשר עם צוואות. רק לשם הדוגמא:

עריכת צוואות מסוגים שונים לרבות צוואות הדדיות

הכנת בקשה לצו קיום צוואה והגשתה לרשם הירושות

ייצוג משפטי בהליכי התנגדות לקיום צוואה הן בפני רשם הירושות והן בבית המשפט

ייצוג משפטי בהליכי ביטול צוואה

מתן ייעוץ וייצוג לענייני ניהול עיזבון לרבות ניהול קרן נאמנות

ייצוג ידועים בציבור ביחס למימוש זכויותיהם בירושת בן/בת הזוג

ייצוג בערכאות משפטיות בענייני ירושה

 

מה עושים לפני פגישה עם עורך דין הצוואות:

על מנת לייעל את הפגישה עם עורך דין צוואות מומלץ להערך מראש בטרם הפגישה ולהכין את המידע והמסמכים הבאים:

1) רשימה של כל הנכסים הקיימים בבעלותו של המוריש לרבות: נכסי מקרקעין ונדל”ן, מכוניות, חשבונות בנק, אחזקה במניות של חברות ישראליות וזרות, ביטוחי חיים, קופות גמל, אוספים יקרי ערך (כגון: תכשיטים, אומנות וכדו’) וכל דבר אחר שהינו בעל ערך כלשהו.

2) להחליט ולקבוע מי הם היורשים.

3) להחליט מה חלקו בירושה של כל יורש.

4) במקרה שהמוריש מבוגר מאד ו/או במקרה שהמוריש החליט לנשל מצוואתו חלק מקרוביו – לקבל אישור רפואי המעיד כי המוריש צלול בדעתו ובריא בשכלו ובנפשו.

 

מה תפקידו של עורך דין צוואות

1. תפקידו של עורך דין צוואות מקצועי ומיומן לוודא בראש ובראשונה כי הצוואה תהא חוקית ותקפה וכי רצונו של המוריש יבוא לידי ביטוי בצורה מלאה וברורה בצוואה.

2. על עורך דין צוואות לשקף את רצונו של המצווה בצורה ברורה שאינה מותירה מקום לבלבול או למחלוקת בדבר זהות היורשים ואופן חלוקת הרכוש.

3. אם וככל שישנם תנאים או מגבלות לגבי אופן חלוקת הירושה עליהם גם לבוא לידי ביטוי בצורה מפורשת בצוואה.

4. בנוסף, עורך דין צוואות ינסה לעשות כל שלעל ידו על מנת לוודא כי הצוואה שנערכת בעזרתו נערכת בזמן שהמוריש נמצא בדעה צלולה ואינו תחת השפעות חיצוניות או לחצים. 

5. במקרה וקיימות חשדות שהצוואה נרשמה בהשפעת כפיה או בניסיון לנצל את המוריש, קיימת אפשרות להתנגד לה. 

6. בנוסף, בסכסוכי ירושה, על עורך הדין לשכנע את בית המשפט מה היו רצונותיו וכוונותיו של אדם שאינו בין החיים – המנוח. בהליך משפטי בדיני ירושה ובהליכי התנגדות לצוואה בפרט “העד המרכז” הוא המנוח שהלך לעולמו.

7. על כך לא ניתן לזמנו לעדות על מנת שיתן הסברים והבהרות בקשר עם המחלוקת סביב ירושתו. בהקשר זה נכנס עורך דין צוואות לנעליו של המנוח ומעיד ומצהיר מה היתה כוונתו של המנוח מנקודת מבטו במועד עריכת הצוואה.

8. בדרך זו מסייע עורך דין צוואות לבית המשפט להגיע לחקר האמת מבחינת רצונו האמיתי של המנוח.

 

מדוע חשוב לערוך צוואה

1. כל עוד אין צוואה חלוקת רכושו של אדם תעשה בהתאם לדין, היינו בדרך כלל מחצית לבן הזוג והמחצית השניה לילדים בחלקים שווים.

2. כאשר אדם רוצה להבטיח כי לאחר הסתלקותו מהעולם ישמע קולו ועזבונו יחולק בהתאם לרצונו עליו לערוך צוואה.

3. צוואה המנוסחת ע”י עורך-דין, מגדירה בצורה ברורה ומפורשת האם נכסי העיזבון יועברו לאדם כזה או אחר, וניתן לאכוף וליישם מיידית את רצון המוריש לאחר קבלת צו קיום צוואה, בהעברתם של נכסי נדל”ן או נכסי מיטלטלין שונים, בניכוי החובות, לידי היורשים.

4. בירושה על פי צוואה תהליך החלוקה בדרך כלל מהיר יותר, ורצונו האחרון של המוריש בא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר.

5. צוואה, בהיותה מחלקת נכסים באופן אופטימלי, לא רק שמונעת סכסוכי ירושה, אלא היא הדרך הטובה ביותר גם ליורשים לכבד את המצווה לאחר פטירתו, שכן מן המפורסמות, שבמקרים של מוריש אמיד שהינו בעל רכוש ונכסים רבים, עלול הדבר להוות גורם מפלג בין יורשיו ולגרום סכסוכי ירושה מיותרים.

6. כתוצאה מהיעדר צוואה, או מעריכת צוואות שלא ע”י עורך-דין המיומן בניסוח תקין של צוואה, פעמים רבות מתעכב הליך חלוקת הרכוש, והתהליך יכול לקחת שנים, עקב תהליכי מכירה של מטלטלין, זכויות ונכסי נדל”ן שונים, וכן מבירורים של תביעות בעלי חוב כלפי העיזבון.

7. גם כאשר החלוקה נעשית על פי דין, אך המוריש רוצה להבטיח, למשל, כי בן הזוג הנותר בחיים יוכל להתגורר בדירה המשותפת או להנות מהכספים המשותפים שנצברו עד יום מותו ורק לאחר מכן הרכוש יחולק בין הילדים נדרש לערוך צוואה.

8. צוואה גם נערכת על ידי הורים לילדים צעירים על מנת לוודא כי לאחר חס וחלילה מות ההורים הרכוש ינוהל על ידי מי שהם מינו כנאמן ובאופן שהם הורו על כך, כאשר יתרת העזבון תעבור לידי הילדים רק בבגרותם בהתאם לתנאים שיתקיימו לפי רצונם של המורישים.

9. הצוואה היא אף כלי למנוע סכסוכים במשפחה או אי הבנות במידה וניתנו הבטחות בעל פה בקשר לאופן חלוקת העזבון. 

10. במקרים שבהם חלוקת הירושה עשויה לנשל חלק מקרובי המשפחה או לחלק באופן בלתי שוויוני את הרכוש תוך סטיה מהוראות הדין הצוואה חייבת להערך במשנה זהירות ובמחשבה מעמיקה רבה על מנת לוודא כי לאחר מותו רצונו של המוריש יתממש. 

11. כאשר העזבון כולל נכסים בעלי ערך רגשי וסמנטלי לחלק מהיורשים רק על ידי צוואה ניתן להבטיח כי רכוש זה יעבור לידי היורשים המתאימים שעבורם יש ערך מוסף רגשי לאותם נכסים.

12. ישנם מקרים שבהם אין למנוח קרובי משפחה מדרגה ראשונה כמוגדר בחוק הירושה, ועל מנת למנוע מצב שבו הירושה תעבור למדינה, יש לערוך צוואה ולהורות למי יעבור הרכוש ובאיזה אופן.

13. הצוואה חשובה גם לזוגות ידועים בציבור על מנת למנוע התדיינות משפטיות והכרה במעמד כידוע בציבור כך שבן הזוג הידוע בציבור יהיה זכאי לחלקו ברכוש המשותף ללא כל הליך משפטי נוסף.

14. גם זוגות בחלק ב לחייהם אשר חלק מהרכוש צברו בתקופה לפני החיים המשותפים וחלקו לאחר מכן חשבו לערוך צוואה ולהורות בצורה מדוייקת לגבי אופן חלוקת הרכוש.

15. הנה כי כן רק באמצעות עריכת צוואה יכול אדם להביע את רצונו האמיתי מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

16. צוואה המנוסחת בצורה משפטית ע”י עורך דין לא רק שמביעה את רצונו האמיתי של המצווה אלא עשויה לחסוך ליורשים ממון רב ואף למנוע מהם עגמת נפש.

17. במקרים בהם נדרש מינוי של מנהל עיזבון, רצוי שעורך-דין הבקיא בחוק, הוא שיכהן כמנהל העיזבון, ויהיה נטרלי. לעורך דין יתרון בולט בתפקיד מנהל עיזבון שצריך מצד אחד לזהות נכסים וזכויות כספיות, שעומדות לעיזבון, ומצד שני לטפל ולהתמודד עם דרישות חוב של נושים, להם חב המוריש כספים.

 

עריכת צוואה? אצל עורך דין בלבד!

מטרתה של הצוואה היא להבטיח כי רכושו של המצווה יחולק לאחר מותו, בדיוק באופן שהוא רצה בו. אולם לא פעם, נוצרת מחלוקת קשה בין היורשים בשל כך כי הצוואה איננה ברורה דיה ומתירה מקום לפרשנויות שונות.

על מנת למנוע את סכסוכי הירושה, על סוגיהם, יש לפנות אל עורך דין משפחה, לשם עריכת הצוואה.

עורך הדין מכיר את הפורמטים השונים לעריכת צוואה, בקיא בכללי הדין השונים ועל כן, הוא יודע כיצד לנסח את הצוואה באופן ברור, המשקף את רצונו של המצווה ואינו מותיר מקום לבלבול או למחלוקת בדבר זהות היורשים ואופן חלוקת הרכוש.

חשוב כמובן שכתב צוואה יחתם בפני שני עדים שאין להם טובת הנאה ישירה או עקיפה מהירושה על פי כתב צוואה.

חשוב לא פחות להפקיד צוואה בצורה הנכונה, בין במשרד עורך-הדין ובין בידי הרשם לענייני ירושה, כדי שיהיה אפשר לאתר אותה בקלות לאחר פטירת המנוח.

 

עורך דין צוואות

ירושה על פי דין היא כאשר המוריש לא השאיר אחריו צוואה אז העזבון שלו יחולק בהתאם לדין, דיינו מחצית לבן הזוג ומחצית לילדים בחלקים שווים ביניהם.

במקרה זה תפקידו של עורך דין ירושה להגיש בקשה מקוונת לרשם הירושות למתן צו ירושה על פי דין.

עורך דין ירושה יכול גם להחתים את הילדים, למשל, על ויתור חלקם בירושה לטובת ההורה הנותר בחיים או להיפך.

במקרה של צו ירושה על פי דין על עורך דין ירושה ליידע את כל היורשים על הגשת הבקשה ולהמציא לידי רשם הירושות את מלוא המסמכים הדרושים לצורך מתן הצו.

לתיאום פגישה עם עורך דין צוואות לקבלת פרטים נוספים, הנכם מוזמנים ליצור קשר בטלפון 052-3444-212  

או מלאו פרטים בטופס הבא: