פונדקאות בחו”ל

פונדקאות מהווה אחד הפתרונות להבאת ילד לעולם עבור זוגות או יחידים המתקשים בכך, מסיבות שונות – גופניות ונפשיות. הערך המוסף שמציעה הפונדקאות לעומת אפשרויות אחרות דוגמת אימוץ או תרומת זרע, טמון בעובדה שבאמצעות אם פונדקאית, המשכירה את רחמה לנשיאת ההיריון, יוכלו בני הזוג להביא לעולם ילד משלהם ושלהם בלבד.

 

פונדקאות בחו"ל

 

בכל מדינה חוקים והסדרים שונים ומגוונים לגבי הליך הפונדקאות, ואין מדיניות אחידה בתחום. ישנן מדינות המתירות הליך של פונדקאות רק לזוגות נשואים (כגון אוקראינה, גיאורגיה, קפריסין), וישנן מדינות ליברליות המתירה הליך של פונדקאות לקשת רחבה של הורים – רווקים, הומוסקסואלים ולסביות וכן זוגות שאינם נשואים (כגון ארגנטינה). כמו כן ישנן מדינות המטילות איסור מוחלט על קיום הליך פונדקאות בשטחן.

מכל מקום, בין אם אתם זוג נשוי ובין אם אתם זוג חד מיני, זוג שאינו נשוי, חד הורי רווק וכיוצ”ב, ההליך המשפטי המתנהל בישראל בקשר עם הליך הפונדקאות בחו”ל, תהא המדינה הנבחרת שמתירה את הליך הפונדקאות הרלבנטי אשר תהא, כולל את השלבים הבאים:

 

שלב ראשון – תחילת ההליך

בשלב הראשון של ההליך אנו נפגש לפגישה ארוכה בת כשעתיים בה נעבור על תנאי ההסכם מול הפונדקאית העתידית ו/או הסוכנות בחו”ל, ונבהיר את כל המשמעויות המשפטיות, הכלכליות והאחרות מבחינת ההורים. בנוסף, נפיק את מלוא האישורים הנוטריונים הדרושים לצורך התחלת ההליך הפונדקאות בחו”ל, לדוגמה:

 1. ייפויי כוח נוטריוני ליועץ המשפטי של הסוכנות בחו”ל מאושר עם אפוסטיל בית משפט.
 2. אימות נוטריוני של העתק דרכון מקורי מאושר עם אפוסטיל בית משפט.
 3. תעודת נישואין מקורית מאושרת הן על ידי הרבנות הראשית בישראל והן באמצעות אפוסטיל משרד החוץ בלבד ו/או תעודת נישואין זרה מאושרת עם אפסוטיל לפי כללי המדינה הרלבנטית.
 4. תעודה לשינוי שם מאושרת עם אפוסטיל משרד החוץ בלבד.
 5. תרגום נוטריוני של תעודת נישואין מאושרת עם אפסוטיל בית משפט.
 6. תרגום נוטריוני של תעודה לשינוי שם מאושרת עם אפוסטיל בית משפט.

 

שלב שני – שלב ההיריון והלידה

בשלב השני של ההליך, לאחר אישור קיומו של הריון בשבוע 12 – 14 לערך, נפנה לבית המשפט לענייני משפחה בישראל ונגיש בקשה למתן צו לבדיקת רקמות להורה הביולוגי וכן בקשה למתן פסק דין של הורות להורה הביולוגי בהתאם לתוצאות בדיקת הרקמות.

בשלב זה נדרש בתחילה להגיש, בין היתר, את המסמכים הבאים:

 1. בקשה מלאה על נימוקיה.
 2. תצהירים.
 3. תרגום נוטריוני לעברית של הסכם הפונדקאות המלא שנחתם בשמכם בחו”ל.
 4. תרגום נוטריוני לעברית של אישור רפואי מהקליניקה בחו”ל הכולל את מועד ביצוע ההחזרה, גיל ההיריון ומועד משוער ללידה, כמו גם אם ההליך נעשה באמצעות תרומת ביצית או זרע.
 5. תרגום נוטריוני לעברית של חוות דעת משפטית על הדין הזר של המדינה הרלבנטית.
 6. תרגום נוטריוני של תצהיר הבעל של הפונדקאית בדבר הסכמתו כי אשתו תשתתף בהליך הפונדקאות וויתור על זכויות הוריות עבור הילד/ילדים שייוולדו (במידת הצורך).

לאחר קבלת תגובת היועץ המשפטי לממשלה וליבון מלוא המחלוקות בין הצדדים, אם וככל שיהיו, בית המשפט יחתום על צו לבדיקת רקמות עבור ההורה הביולוגי.

 

בהמשך, נעביר את הצו למעבדת בדיקת רקמות בשיבא תל השומר כדי שההורה הביולוגי יוכל להשאיר דגימת דם בטרם יטוס לחו”ל ללידה אשר תשמש לצורך ביצוע בדיקת הרקמות העתידית והשוואה לדגימת הדנ”א של הילד/ילדים שייוולד בחו”ל בע”ה.

בנוסף, צו בדיקת הרקמות יועבר לידי משרד החוץ אשר ידאג כי בקונסוליה הרלבנטית בחו”ל יהיו מצויות מבחנות לביצוע דגימת דנ”א באמצעות רוק לילד/ילדים שייוולד (מטוש רוק בחלל הפה), כמו גם ייתן את יתר ההוראות וההנחיות הדרושות לצורך ביצועו של הליך הפונדקאות בקונסוליה הרלבנטית בחו”ל.

יוקדם ויצוין כבר עתה כי הליך מתן צו בדיקת הרקמות עשוי לקחת מספר חודשים, שכן בית המשפט יבקש את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה לבקשה, ובהמשך הצדדים צפויים להגיש תשובות ותגובות לצורך ליבון המחלוקות ביניהם. לפיכך, כדי שצו בדיקת רקמות ייחתם זמן מספיק קודם הלידה, ובשים לב לאפשרות של לידה מוקדמת, כמו גם לצורך בתיאום תור מראש למעבדת בדיקת רקמות בשיבא לצורך מסירת דגימת דם של ההורה הביולוגי, מומלץ מאד להגיש הליך משפטי זה מוקדם ככל הניתן לאחר אשרור של הריון (שבוע 12-14 להיריון).

 

השלב הבא, לאחר הלידה. בשלב זה ההורים ייקחו את הילד/ילדים שייוולדו לקונסוליה הישראלית הרלבנטית בחו”ל, לצורך נטילת דגימת דנ”א באמצעות רוק לילד/ילדים שייוולדו. הדגימה תוטס באמצעות FedEx  אל קרן המחקרים של שיבא ותימסר ישירות למעבדה לבדיקת רקמות לצורך הפקת הדנ”א וביצוע בדיקת הרקמות בהתאם לצו. הליך זה לוקח כחודש ימים, כאשר בתקופה זו ההורים נדרשים לשהות בחו”ל יחד עם הילד/ילדים שייוולדו.

גם הפונדקאית תידרש להגיע בסמוך לאחר הלידה אל הקונסוליה הישראלית באותה מדינה בה יתקיים ההליך בחו”ל ותחתום בפני הנציג הקונסולרי הישראלי (במידה ואינה דוברת אנגלית באמצעות מתרגם אשר יחתום על תרגום נוטריוני מאנגלית לשפת האם של הפונדקאית) על תצהיר ויתור על כל זכויותיה ההוריות על הילד/ילדים שייוולדו מיד עם הלידה. במקרים מסוימים יחתום בעלה של הפונדקאית על תצהיר דומה.

במקביל, בסמוך לאחר הלידה, ועוד בטרם קבלת תוצאות בדיקת הרקמות, נגיש לבית המשפט בקשה למתן פסק דין של ההורה הביולוגי לאחר שיתקבלו תוצאות בדיקת הרקמות ויכלול:

 1. תרגום נוטריוני לעברית של אישורים רפואיים.
 2. תרגום נוטריוני לעברית של תעודות הלידה המקוריות.
 3. תרגום נוטריוני לעברית של תצהיר הפונדקאית אשר נחתם לאחר הלידה.
 4. תרגום נוטריוני לעברית של תצהיר הבעל לאחר הלידה (במידת הצורך).

מיד עם הודעת המעבדה בשיבא כי תוצאות בדיקת הרקמות מוכנות, נשלח שליח משפטי מיוחד על מנת שייקח את תוצאות הבדיקה במעטפה סגורה ויגישה ישירות אל בית המשפט הרלבנטי. בסמוך לאחר מכן יינתן בשעה טובה פסק דין של הורות!!

פסק הדין של הורות יועבר אל משרד הפנים אשר ינפיק תעודות זהות לילד/ילדים שייוולדו ויעביר אישור לקונסוליה בחו”ל לצורך הנפקת דרכונים לילד/ילדים . בשלב זה גם תוכלו להעניק שם לילד/ילדים ולטוס חזרה הביתה כמשפחה אחת בע”ה.

 

שלב שלישי – פסק דין של הורות להורה הלא ביולוגי

בתוך 9 חודשים מהלידה, וסמוך מאד לאחר שתחזרו לארץ עם הילד/ילדים שייוולדו בע”ה, נגיש בקשה למתן פסק דין של הורות עבור ההורה הלא ביולוגי. הליך זה בעצם מכונן הורות  עבור ההורה הלא ביולוגי ועם מתן פסק הדין מוענק לו מעמד שווה וזהה לזה של ההורה הביולוגי, לכל דבר ועניין.

לאחר כינון ההורות עבור ההורה הלא ביולוגי ירשם ההורה הלא ביולוגי במשרד הפנים כהורה לכל דבר ועניין ויוענקו לו מלוא הזכויות הסוציאליות, לרבות דמי לידה, חופשת לידה, קצבת ילדים וכוד. בנוסף לאחר שלב זה ניתן להגיש בקשה באתר הרבנות הראשית בישראל בדבר גיור קטינים.

 

עורך דין פונדקאות

משרד עו”ד רחלי קלקנר הינו אחד ממשרדי עורכי הדין היחידים בארץ שצבר ניסיון עשיר והתמחה בתחום של הליכי פונדקאות הן בארץ והן בחו”ל (כולל גיאורגיה, אוקראינה, ארגנטינה, הודו ועוד). במשך שנים ארוכות משמש המשרד כיועץ משפטי הן הורים מיועדים אשר התקשרו בהליך פונדקאות בארץ או בחו”ל, הן של פונדקאיות והן של מרכזי התיווך בתחום. ניסיון זה מקנה למשרדינו את הכלים הדרושים לצורך התמודדות עם הסבך המשפטי, כמו גם הרגשי,  הכרוך בהליכי הפונדקאות ולסייע להורים המיועדים, כמו גם לפונדקאיות, לעבור את ההליך בצורה הנעימה הרגועה ונכונה ביותר.

היתרונות בקבלת ייעוץ משפטי ממוקד הם, בין היתר:

✅ ייעוץ ממוקד  וענייני 

✅ אישורים ותרגומים נוטריונים

✅ ידע וניסיון מוכח

✅ ליווי הליכי פונדקאות בארץ ובחו”ל

✅ ניסיון רב שנים מול חברות תיווך וליווי הליכי פונדקאות

✅ חסכון כלכלי משמעותי

✅ הגנה משפטית מקסימאלית 

✅ ייצוג אך ורק האינטרסים של ההורים והתינוקות

✅ גילוי המשמעות שמאחורי הסעיפים השונים

✅ מתן הסבר לגבי המשמעות של כל סעיף 

✅ מתן מענה כנה ונטול אינטרסים לגבי כל סוגיה שמטרידה את ההורים

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין פונדקאות מומחה צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212
או מלאו פרטים בטופס הבא: