נוטריון: שירותי נוטריון ומחירון 

 

מי הוא נוטריון

נוטריון הוא עורך דין בעל ותק של 10 שנים לפחות, אשר עבר הכשרה והסמכה ייחודית על ידי משרד המשפטים, והוא הוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק.

נוטריון

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, בעלת מעמד גבוה יותר מחתימתו של עורך דין שאינו נוטריון, והיא משמשת כראיה בבית המשפט ובפני רשויות אחרות, הן בישראל והן מחוץ לישראל, לאישור זהותו של החותם על המסמך הנוטריוני או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

במסגרת תהליך אימות המסמכים על ידי הנוטריון, ניתן להעניק למסמכים אלה מעמד משפטי רשמי בינלאומי וזאת באמצעות אפוסטיל. אפוסטיל זה חותמת שניתנת על ידי מזכירות בית המשפט בהתאם לאמנת האג וזאת אך ורק על מסמכים שאושרו נוטריונית.

במשפט הישראלי עיסוקו של הנוטריון מוסדר בחוק הנוטריונים, תשל”ו-1976. סעיף 7 לחוק מורה שורה של פעולות אשר הנוטריון מוסמך לבצען:

 1. לאמת חתימה על מסמך;
 2. לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונות העתק של מסמך;
 4. לאשר נכונות תרגום של מסמך;
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 6. לאשר שאדם פלוני חי;
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

 

בנוסף, לפי חוק הירושה נוטריון מוסמך לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט.

חוקים רבים נוספים קובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים הנ”ל. במסגרת זו מוסמך הנוטריון לערוך ולאשר תרגומים נוטריונים וליתן חוות דעת לגבי הדין הזר כחלק מהליכי פונדקאות ו/או אימוץ.

משרד עורכי דין ונוטריון רחלי קלקנר, מספק שירותי נוטריון  לציבור לקוחותיו בקשת רחבה וענפה של תחומים. עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר בעלת ניסיון רב וידע עצום במתן שירותי נוטריון, ואף בעלת התמחות ייחודית בליווי משפטי של הליכי פונדקאות בארץ ובחו”ל והענקת מלוא שירותי הנוטריון הדרושים לצורך קיום הליכים אלה.

בנוסף משרדינו מעניק שירותי נוטריון אונליין מהירים יעילים ומקצועיים 😊 עבור חלק מהשירותים הנוטריונים אשר ניתן לבצעם ללא התייצבות פיזית במשרדו של הנוטריון, כגון, תרגום נוטריוני של מסמכים, אישור נוטריוני של מסמכים רשמיים וכיוצ”ב.

 

שירותי משרדה של נוטריון רחלי קלקנר בתחומים הבאים:

אימות חתימה 

אימות חתימה נוטריונית של ייפוי כוח כללי

אימות חתימה נוטריונית של יפויי כוח לעו”ד

אימות נוטריוני של הסכמי הורות משותפת

אימות חתימה נוטריונית של תעודה רפואית

אימות חתימה נוטריונית בשם תאגיד

אימות חתימה נוטריונית בשם אדם

אימות חתימה נוטריונית של הצהרת מתרגם

אימות נוטריוני של תעודה רפואית למאושפז

 

תרגום מסמכים

אישור ותרגום נוטריוני של תמצית רישום במרשם האוכלוסין.

אישור ותרגום נוטריוני של תעודות ציבוריות אישיות לרבות תעודות לידה, תעודות נישואין, תעודות גירושין.

אישור ותרגום נוטריוני של השכלה, תעודות אקדמאיות, מקצועות ודיפלומות.

אישור ותרגום נוטריוני של תעודות רשם החברות.

אישור ותרגום נוטריוני של מיסי עירייה.

אישור ותרגום נוטריוני של אישורי בנקים ומיסים.

 

אישור הצהרת מתרגם

אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם למסמך

אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם לקובץ קול.

 

אישור העתק של מסמך

אישור נוטריוני של העתק מסמך.

אישור נוטריוני של העתק דרכון.

 

תרגום נוטריוני

אישור נוטריוני ותרגום של מסמכים מעברית לאנגלית ולהיפך, לרבות מתן חוות דעת על הדין הזר.

 

אישור הצהרה

אישור נוטריוני של הצהרת זהות.

אישור נוטריוני של תעודה רפואית.

אישור נוטריוני והצהרה על מסמך מקורי.

אישור נוטריוני של אישור חיים.

 

אישורים נוטריונים בתחום דיני המשפחה

אימות נוטריוני של הסכם ממון.

צוואה נוטריונית – צוואה אשר ניתן לה משקל גבוה יותר על ידי בית המשפט שכן היא נחשבת כצוואה שנעשתה בפני רשות שיפוטית ולפיכך אמינה מאד.

אישור נוטריוני עבור נסיעת קטין לחו”ל.

אימות נוטריוני של חתימה של קטין.

 

דוגמאות למחירון שירותי נוטריון 

אשר לשכר הנוטריון, הרי ששכר זה קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים), תשל”ט 1978. קיים מחיר קבוע ואחיד לכלל הנוטריונים בארץ לפי סוג השירות הנוטריוני שהם מעניקים. חשוב לציין כי בתקנות נקבע המחיר לפני מע”מ כך שיש להוסיף למחירים הקבועים בתקנות מע”מ וכי מחירון הנוטריון מתעדכן כל שנה ב 1 בינואר.

כך, למשל, המחיר עבור אימות חתימה של חתימת יחיד כחותם ראשון הוא 165 ₪ בתוספת מע”מ. אם על המסמך חותם אדם נוסף יש להוסיף 66 ₪ בתוספת מע”מ בעבור כל חותם נוסף. אם בנוסף למסמך המקורי יש צורך בהעתק נוסף יש להוסיף 66 ₪ בתוספת מע”מ בעבור כל עותק.

אם אתם נדרשים לאמת נוטריונית נכונות של תרגום, המחיר ייקבע לפי מספר המילים המתורגמות. המחיר ל 100 מילים ראשונות הינו 209 ₪ בתוספת מע”מ והמחיר לכל 100 מילים נוספות או מחלק מהן 165 ₪ בתוספת מע”מ עד 1000 מילים. מעל 1000 מילים השכר יהיה 80 ₪ בתוספת מע”מ לכל 100 מילים או חלק מהן.

כאשר השירות המבוקש הוא אישור נוטריוני להסכם ממון קיים, שכר הנוטריון הינו בסך של 367 ₪ בתוספת מע”מ, כאשר לכל עותק נוסף ישולם שכר נוטריוני בסך של 66 ₪ בתוספת מע”מ לכל עותק.

בנוסף, שכר הנוטריון מושפע מפרמטרים נוספים. כאשר מתן השירות הנוטריוני מתבצע בשעת מנוחה (לאחר השעה 19:00 ועד 8:00) או בימי מנוחה בשבתות ובחגים שאז יש לשלם תוספת בשיעור של מחצית מהשכר הקבוע בתקנות.

לעיתים נדרש כי השירות הנוטריוני יבוצע מחוץ למשרדו של הנוטריון. במקרה זה לשכר הנוטריוני יתווספו הוצאות הנסיעה וכן סך של 537 ₪ בתוספת מע”מ עבור השעה הראשונה או כל חלק ממנה וסך של 165 ₪ בתוספת מע”מ עבור כל חצי שעה נוספת או חלק ממנה.

 

לקבלת אישור נוטריוני ו/או שירותי נוטריון נא צרו קשר עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לתיאום פגישה
בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: