הסכם ממון

תוכן עניינים: הסתר

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא אמצעי משפטי המאפשר לבני הזוג לקבל החלטה מושכלת מבעוד מועד – הן בטרם הנישואין הן במהלכם והן על ידי זוגות לא נשואים (ידועים בציבור) – כיצד יחולק ביניהם הרכוש המשותף שנצבר וייצבר במהלך החיים המשותפים במידה והם ייפרדו חס וחלילה והנישואין יעלו על שרטון. 

 

הסכם ממון

 

הסכם ממון מאפשר לבני הזוג לקבל בעצמם את ההחלטה האופטימאלית מבחינתם לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף במידה וחס וחלילה הקשר הזוגי לא יצלח, וכפועל יוצא מכך להסיר את אחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים ביותר בסכסוכי גירושין – חלוקת הרכוש.

הסכמי ממון נועדו למנוע מאבקים משפטיים בין בני זוג במקרה של פרידה ולחסוך משאבים רבים הן כלכליים ולא פחות חשוב מכך רגשיים ואישיים לכן חשוב להבין שחלוקת רכוש הינו אחד הנושאים בעלי ההשלכות הגדולות ביותר על עתידם הכלכלי של בני הזוג והם למעשה מצויים בנושא זה במצב של ניגוד אינטרסים מוחלט. הסרת העמימות והחלטה מושכלת מראש לגבי התוצאות הכלכליות של פרידה בין בני הזוג מאפשרת לבני הזוג לנהל מערכת יחסים נטולת אינטרסים כלכליים ואי וודאות.

 

מי צריך הסכם ממון?

הסכם ממון, בניגוד לדעה הרווחת, לא נועד אך ורק לבני זוג המגיעים עם ממון ו/או רכוש (“עשירים”) בטרם הנישואין ו/או התחלת החיים המשותפים. הסכם ממון מסדיר גם את הנושאים הרכושיים העתידיים אשר יצטברו במהלך החיים המשותפים ונועד לתת וודאות לגבי אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה וכפועל יוצא מכך למנוע מאבקים ארוכים יקרים ומורכבים בעניין זה.

הסכם ממון נועד כמעט לכל בני זוג – הן אלה שנישאו, הן אלה החיים חיים משותפים וידועים בציבור (לרבות זוגות חד מיניים) והן אלה העומדים להינשא בין אם הם צברו רכוש בטרם החיים המשותפים ובין אם ההסכם צופה פני עתיד ומתייחס רק לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים.

 

שלב ראשון בחתימת הסכם ממון – ניהול משא ומתן:

במידה ובני הזוג החליטו שהם מעוניינים להסיר מראש את חוסר הוודאות לגבי גורלם הכלכלי במידה וייפרדו חס וחלילה ולחתום על הסכם ממון, בשלב הראשון עליהם להגיע להסכמות בקשר לאופן חלוקת הרכוש, תנאי והוראות הסכם הממון. מדובר בשלב שמעצם מהותו מלווה באי נוחות אשר עשוי להוביל לתסכולים ומתחים לא מבוטלים בין בני זוג, בפרט כאשר בני הזוג החליטו לחתום על ההסכם ערב הנישואין.

לפיכך, מומלץ מאד לנהל כבר את השלב הראשוני באמצעות משרד עו”ד למשפחה העוסק בתחום של הסכמי ממון, והינו בעל הכישורים הידע והניסיון, כמו גם הרגישות הדרושה, כמשרדינו, אשר יוכל לייעץ ללוות וגם למצוא את הנוסחה האופטימאלית עבור בני הזוג בהתאם לנסיבות הספציפיות שלהם ולהציע פתרונות יצירתיים אשר ישרתו את טובת שני הצדדים ויעלו בקנה אחד עם רצונם המשותף.

בהקשר זה יצוין, כי גם כאשר קיים קושי להגיע להסכמות באופן עצמאי, ניתן להגיע להסכמות והבנות גם בדרך של הליך גישור (עו”ד רחלי קלקנר הינה גם מגשרת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בהכשרתה), ולחתום בסופו של יום על הסכם ממון אשר ישרת את האינטרסים של שני הצדדים בצורה הטובה ביותר הקיימת.

חשוב לזכור כאשר בני הזוג חותמים על הסכם ממון בשלב שמערכת היחסים ביניהם היא במצב תקין וטוב אז שיקולים של נקמה וכעס (אשר עשויים להתעורר בשלב הגירושין) אינם קיימים כך שההחלטה לגבי אופן חלוקת הרכוש בעיתוי זה היא האופטימאלית ביותר ומשקפת את טובת שני בני הזוג ללא שיקולים זרים. יש לכך יתרון עצום ולא בכדי קיומו של הסכם ממון זוכה לשם הטוב שיצא לו.

 

מהם הנושאים שניתן להסדיר בהסכם ממון?

כמו כל הסכם גם הסכם ממון יכול לכלול את מכלול הנושאים שהצדדים להסכם סבורים כי יש לכלול ולהסדיר במסגרתו. מכן שהסכם ממון לא חייב להתייחס רק לאופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג בלבד, לרבות נכסים שנצברו לפני החיים המשותפים ונכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים, אלא גם כל נושא אחר אשר יכול לנבוע מהקשר הזוגי כגון: הסדרי משמורת על ילדים עתידיים ו/או קיימים, נושא של מזונות אישה ו/או מזונות ילדים, הסדרי ראייה לגבי קטינים וכיוצ”ב.

 

מתן תוקף משפטי להסכם ממון?

על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי מחייב (בבחינת פסק דין) עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: הראשון, ההסכם חייב להיות בכתב; השני, ההסכם חייב להיות מאושר.

פרוצדורת האישור תלויה במועד חתימת הסכם הממון:
אם ההסכם נערך לפני הנישואין (לרבות ידועים בציבור) – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה מוסמך או נוטריון או רשם נישואין.
אם ההסכם נערך לאחר הנישואין – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה מוסמך או בית דין דתי המוסמך לדון בנישואי וגירושי בני הזוג.

ההמלצה של משרדינו לאשר את ההסכם בפני בית משפט לענייני משפחה מוסמך גם כאשר מדובר בבני זוג שטרם נישאו ו/או ידועים בציבור. במסגרת הליך האישור בית המשפט יוודא כי ההסכם הוא הוגן ראוי וכי בני הזוג הבינו את תוכנו ונתנו את הסכמתם מרצון חופשי ללא כל לחץ או כפייה. בדרך זו ניתן למנוע טענות אשר מי מבני הזוג עשוי לטעון בעתיד במטרה לבטל את ההסכם בדיעבד כגון של לחץ פסול ו/או אי הבנת תוכנו. יחד עם זאת, לבית המשפט אין סמכות לשנות את ההסדר הרכושי אליו הגיעו הצדדים בהסכם ומדובר בהסכם אשר מטרתו לעגן את רצון הצדדים מבחינה משפטית.

לאחר אישור ההסכם על ידי הגורם המשפטי המוסמך כמבואר לעיל, הסכם הממון יקבל תוקף של פסק דין הניתן לאכיפה וביצוע כמו כל פסק דין.

 

מה דינו של הסכם ממון שלא אושר כדין?

כאמור לעיל, על מנת שיינתן תוקף משפטי להסכם ממון יש לאשרו ולעמוד בתנאים שציינו לעיל. יחד עם זאת במקרה ומסיבה כלשהי ההסכם לא אושר כדין בית המשפט עשוי, במקרים מסוימים, כאשר הוא השתכנע כי הצדדים להסכם הסתמכו על ההסכם, כלכלו צעדיהם בהתאם להוראותיו ופעלו לפיו לאורך השנים לסטות מהכלל ולתת להסכם הממון תוקף משפטי מחייב חרף העובדה שלא אושר כדין.

 

כיצד משנים הסכם ממון?

הסכם ממון, בדומה לצוואה, ניתן לשנות אך ורק על ידי עריכת הסכם ממון חדש בכתב אשר יאושר על ידי הגורם המשפטי המוסמך (בית משפט). באם ההסכם החדש לא אושר על ידי בית המשפט ההסכם הקודם יקבל את זכות הבכורה והוא זה שיהא בתוקף ויקבע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה.

 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון אצל עורך דין?

הסכם ממון נועד לעגן מבחינה משפטית את ההסדרים הרכושיים והאחרים בין בני הזוג, כמו גם נושאים נוספים הקשורים מעצם טבעם למערכת היחסים הזוגית. מכאן, שמעצם אופיו הסכם ממון הוא הסכם מורכב רגיש ומיוחד המחייב מומחיות ומקצועיות רבה על מנת שההוראות שיכללו בו לא רק ישקפו את רצון בני הזוג אלא גם יעמוד במבחן המשפט והזמן וייקח בחשבון שיקולים מסויימים אשר עשויים לצוץ בעתיד ובני הזוג לבדם אינם בעלי הידע או הניסיון לחשוב עליהם ולתת עליהם את הדעת בזמן עריכתו. מעבר לזה חשוב שההסכם יהיה הוגן ומאוזן על מנת שבני הזוג יחיו עמו בשלום ואיש מהם לא ירגיש מקופח או מתוסכל או שההסכם יפגע בחיי התא המשפחתי.

בנסיבות אלה, ברור, כי קיימת חשיבות גדולה לפנייה לעורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה והסכמי ממון בפרט על מנת שיסייע להם לערוך הסכם ממון איכותי הוגן ומאוזן תוך שימת לב למכלול השיקולים הרלבנטיים באופן אשר יבטיח כי הסכם הממון אשר ייחתם על ידי בני הזוג ויאושר על ידי בית המשפט יהיה האופטימאלי עבורם.

 

שאלות ותשובות הסכמי ממון

מתי יש לחתום על הסכם ממון?

ניתן לחתום על הסכם ממון בכל שלב של מערכת היחסים – הן בטרם הנישואין והן לאחריהם. בנוסף גם זוגות של ידועים בציבור אשר אין בכוונתם להינשא יכולים לחתום על הסכם ממון.

 

אילו סעיפים חייבים להופיע בהסכם ממון ?

לא ניתן לערוך רשימת מכולת לגבי הסעיפים שיש לכלול בהסכם ממון. הסכם ממון – כמו כל הסכם – הינו  הסכם אינדיבידואלי תלוי נסיבות, רצונות, בקשות של בני הזוג ויש ליצוק לתוכו תוכן בהתאם לנסיבות ולצרכים.
יחד עם זאת ניתן לאמר כי בהסכם ממון חשוב מאד שתהא הבחנה ברורה בין הרכוש המשותף שיחולק בין בני הזוג במקרה של פרידה (לרבות פירוט מדויק ככל הניתן של מנגנון הפירוק והחלוקה) ובין הרכוש האישי שיישאר בבעלותו הבלעדית של מי מבני הזוג.

 

האם ניתן לבטל הסכם ממון ?

הסכם ממון נועד להיות מחייב בעל תוקף משפטי עם חתימתו כדין על ידי בני הזוג. הסכם ממון אשר אושר על ידי בית המשפט או הסכם ממון שנחתם בפני נוטריון (אפשרי רק בטרם הנישואין) מקבל מעמד של מעין פסק דין ולכן האפשרות לבטלו מחמת פגמים מהותיים שנפלו במועד עריכתו מצומצמים באופן יחסית. זו סיבה נוספת למשמעות הגדולה של עריכת הסכם ממון בצורה מקצועית יסודית אחראית ומלאה על ידי עורך דין בעל ניסיון עשיר בתחום הסכמי הממון.

 

האם ניתן לתקן הסכם ממון ?

במידה ותיקון הסכם הממון הוא על דעת שני הצדדים ומרצונם החופשי ניתן לפנות לערוך דין שיערוך תיקון להסכם הממון ויגישו לאישור של בית המשפט.

 

האם ניתן לכלול בהסכם ממון סוגיות של משמורת ילדים ומזונות ?

בעיקרון ניתן לכלול בהסכם ממון את כל ההסדרים הנובעים ממערכת היחסים הזוגית לרבות נושא של משמורת ילדים ומזונות. יחד עם זאת חושב להבין כי שיקולים של טובת הילד ורווחתו לרבות בקשר עם המשמורת והמזונות הם נושאים הנתונים להכרעתו הבלעדית של בית המשפט ולפיכך בית המשפט יידרש לתוכן ההסכם ולמכלול הנסיבות ויאשר את ההוראות בקשר עם המשמורת והמזונות רק אם יעלו בקנה אחד עם טובת הילד.

 

האם ניתן לערוך הסכם ממון ללא עורך דין ?

קיימת אפשרות לערוך הסכם ממון גם ללא עורך דין. יחד עם זאת אפשרות זאת מאד לא מומלצת ולעיתים החיסכון הכלכלי בטווח המידי עשוי לגרום לנזקים משמעותיים בטווח הרחוק ובתמונה הכוללת.

 

אם אין לנו רכוש משמעותי לפני הנישואין האם אנחנו צריכים הסכם ממון ?

בניגוד לדעה הרווחת הסכם ממון לא נועד אך ורק לבני זוג המגיעים עם ממון ו/או רכוש (“עשירים”). הסכם ממון מסדיר גם את הנושאים הרכושיים העתידיים אשר יצטברו במהלך החיים המשותפים. מטרתו להסדיר את  אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה וכפועל יוצא מכך למנוע מאבקים ארוכים יקרים ומורכבים בעניין זה. מכאן שגם כאשר בני זוג מתחילים את החיים המשותפים ללא ממון, הסכם ממון הצופה פני עתיד ומתייחס לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים בהחלט רלבנטי עבורם.

 

האם יש חשיבות מיוחדת לעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור ?

כן. להבדיל מזוגות נשואים, אין חוק המסדיר את אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג ידועים בציבור. גם מועד תחילת החיים המשותפים הוא פחות ברור וודאי שכן קשה לעמוד במדויק על היום בו החלו בני הזוג להיחשב ידועים בציבור. מכאן שקיימת עמימות ואי בהירות בקשר לאופן חלקת הרכוש בין בני זוג ידועים בציבור ובנסיבות אלה קיומו של הסכם ממון יכול לתת מענה מצוין הן ברמה המשפטית והן ברמה האישית והפסיכולוגית.

 

האם ניתן לערוך הסכם ממון בין זוגות חד מיניים ?

בוודאי וגם מומלץ. הסכם ממון בין זוגות חד מיניים יאושר על ידי בית המשפט כפי שמאושר הסכם ממון של ידועים בציבור על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה (ולא על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג).

 

כיצד מאשרים הסכם ממון ?

פרוצדורת האישור תלויה במועד חתימת הסכם הממון. אם ההסכם נערך לפני הנישואין (לרבות ידועים בציבור) – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה מוסמך או נוטריון או רשם נישואין. אם ההסכם נערך לאחר הנישואין – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה מוסמך או בית דין דתי המוסמך לדון בנישואי וגירושי בני הזוג.

 

האם ההוראות של הסכם ממון חלות גם במקרה של מעבר לארץ אחרת ?

בעקרון לגבי הרכוש שנצבר במסגרת החיים המשותפים בארץ הסכם הממון תקף ועומד. יחד עם זאת במעבר למדינה זרה יש לבחון את מערכת הדין הספציפית במדינה וכיבוד הסכמי ממון בינלאומיים ובמידת הצורך ניתן לאשר את הסכם הממון גם במדינת היעד (בכפוף למערכת המשפטית שם).

 

מהו הסכם ממון ?

הסכם ממון הוא הסכם שמאגד בתוכו את ההסכמות של הצדדים לגבי האופן בו יחולק ביניהם הרכוש המשותף שנצבר וייצבר במהלך החיים המשותפים במידה והם ייפרדו  חו”ח והנישואין יעלו על שרטון.

 

האם יש תוקף משפטי להסכם ממון שלא אושר כדין על ידי בית המשפט ו/או נוטריון ?

בעיקרון לא. יחד עם זאת במקרים מסויימים כאשר בית המשפט השתכנע כי הפגם שנפל בהליך אישורו של הסכם הממון הוא טכני בלבד ומבחינה מהותית בני הזוג התייחסו להסכם לאורך כל החיים המשותפים כמחייב לכל דבר ועניין, בית המשפט עשוי ליתן תוקף מחייב להסכם הממון חרף העובדה שלא אושר כדין.

 

כיצד משנים הסכם ממון ?

הסכם ממון ניתן לשנות אך ורק על ידי עריכת הסכם ממון חדש בכתב אשר יאושר על ידי הגורם המשפטי המוסמך (בית משפט). באם ההסכם החדש לא אושר על ידי בית המשפט ההסכם הקודם יקבל את זכות הבכורה והוא זה שיהא בתוקף ויקבע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה.

 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון אצל עורך דין ?

הסכם ממון הוא הסכם מורכב רגיש ומיוחד המחייב מומחיות  ומקצועיות רבה על מנת שההוראות שיכללו בו לא רק ישקפו את רצון בני הזוג אלא גם יעמוד במבחן המשפט והזמן וייקח בחשבון שיקולים מסויימים אשר עשויים לצוץ בעתיד ובני הזוג לבדם אינם בעלי הידע או הניסיון לחשוב עליהם וליתן עליהם את הדעת בזמן עריכתו. מעבר לזה חשוב שההסכם יהיה הוגן ומאוזן על מנת שבני הזוג יחיו עמו בשלום ואיש מהם לא ירגיש מקופח או מתוסכל או שההסכם יפגע בחיי התא המשפחתי. לפיכך ישנה חשיבות גדולה לעריכת הסכם ממון אצל עורך דין המתמחה בדבר.

 

מהם החסרונות בעריכת הסכם ממון ?

הסכם ממון עלול ליצור מתחים לחצים וכעסים בין בני זוג ולהעיב על הקשר הזוגי ומסיבה זו זוגות רבים נמנעים מעריכת הסכם ממון.

 

הנכם מוזמנים לפנות אל עו”ד רחלי קלקנר, בעלת ניסיון עשיר ונרחב בתחומים שונים הקושרים לדיני המשפחה, ובהסכמי ממון בפרט, הן טרם הנישואין הן לאחר הנישואין והן של זוגות המבקשים לחתום על הסכם חיים משותפים, אשר תסייע בידיכם להגיע בצורה הטובה ביותר אל היעד הנכסף.

צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212
או מלאו פרטים בטופס הבא: