למה כדאי להקים חברה

לא אחת פונים אליי לקוחות בשאלה: למה כדאי לי להקים חברה? על מנת ליתן מענה לשאלה זו יש לעמוד על מהותה של החברה ועל היתרונות הגלומים בהקמתה.

מהי חברה?

הקמת חברה

חברה היא התאגדות אשר נרשמה כדין במרשם החברות לפי חוק החברות, התשנ”ט – 1999 (להלן: “חוק החברות”) או מכוח פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ”ג – 1983. החברה היא בעלת אישיות משפטית מלאכותית עצמאית ונפרדת המעניקה לה כשרות משפטית משל עצמה, המתקרבת מאד בדרגתה לכשרותו המשפטית של אדם בשר ודם. כפועל יוצא מכך, החברה היא לבדה נושאת בחובות ובזכויות הכרוכים בפעילותה וזאת החל מיום לידתה ועד ליום חיסולה.

הבעלות בחברה

הבעלות בחברה אינה בעלות ישירה בנכסיה וברכושה. נכסיה ורכושה של החברה שייכים אך ורק לה, ולכן הבעלות בה היא באמצעות בעלות במניותיה. המניות מייצגות את האינטרס הכלכלי של הבעלים בחברה, ומעניקות לכל אחד מהבעלים זכות לקבל מרווחיה (דיבדינד) בהתאם לשיעור ההשקעה בהון החברה.

חשיבותה של החברה

חשיבותה העיקרית של החברה נובעת מאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה מזו של בעלי המניות שלה. ישותה העצמאית של חברה בע”מ יוצרת חיץ חד-משמעי ובלתי עביר בין נושיה לבין בעלי מניותיה, באופן המקנה הגנה לבעלי המניות ולרכושם מפני נושי החברה. מכאן שבעלי המניות אינם חבים בחובות החברה ואינם חשופים לתביעות מנושי החברה אלא עד גובה השקעתם בחברה והתחייבותם כלפיה. עקרון זה מאפשר לחברה ליטול סיכונים כלכליים וכפועל יוצא מכך להגדיל את הפוטנציאל לרווחים, מה שהופך את החברה לכלי מאד אטרקטיבי ונפוץ לניהול עסקים.

ואולם, חשוב לדעת, כי לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה קיים חריג המעוגן בסעיף 6 לחוק החברות שעניינו “הרמת מסך ההתאגדות”. מסך ההתאגדות יורם אך ורק אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(1) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה; או

(2) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה; או

(3) אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החל.

לסיכום

היתרון המרכזי בהקמתה של חברה נעוץ בעובדה כי החברה הינה בעלת אישיות משפטית עצמאית באופן המקנה הגנה לבעלי מניות החברה מפני נושיה. לפיכך, כאשר מעוניינים ליטול סיכונים והתחייבויות במסגרת העסק, אך מעוניינים להגן על הרכוש האישי והפרטי, הקמתה של החברה וניהול העסקים באמצעותה הוא פתרון הולם נכון וראוי. 

 

צרו קשר כעת לתיאום פגישה עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: