מחפשים עורך דין לתביעה ייצוגית? 

נפגעתם על ידי גוף גדול והנכם סבורים שיש בכך עוול לציבור מסוים?

הפתרון – הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית באמצעות משרדנו המתמחה בהגשת תביעות ייצוגיות וניהולן.

 

ייצוגיותמהי תביעה ייצוגית ?

תביעה ייצוגית, כשמה כן היא, הינה תביעה המוגשת על ידי תובע ייצוגי אחד בשם ציבור מסוים של נפגעים, בגין נזק קטן באופן יחסי אשר נגרם לכל אחד מיחיד הקבוצה, כאשר במצטבר נזק זה מסתכם במיליוני שקלים. בדרך זו מצליח אותו תובע ייצוגי לאכוף את זכויות הזולת אשר לא היו מתבררות בדרך אחרת מפאת היותו של הנזק שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה קטן באופן יחסי.

 

עורך דין תביעה ייצוגית

השלב הראשוני יהיה לפנות לעורך דין תביעה ייצוגית בעל ידע מומחיות וניסיון רב בהגשתן וניהולן של תביעות ייצוגיות: עורך הדין אמור לבחון את עילת התביעה שבידיכן, את סיכוייה של התביעה ולבדוק האם התביעה מתאימה להיות מוגשת כתביעה ייצוגית. כל הבחינות צריכות להתבצע על פי הוראות חוק

 

שכר טרחת עורך דין תביעה ייצוגית:

החוק מסדיר את עניין שכר הטרחה של עורך הדין (של בא הכוח המייצג) בתביעה ייצוגית בסעיף 23 לתובענות ייצוגיות ייצוגיות, התשס”ו – 2006, כדלקמן:

  1. (א)  בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור.

(ב) בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:

(1) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;

(2) מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;

(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;

(4) האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך;

(5) הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית משנת 2006.


יש להדגיש שלצורך הגשת תביעה ייצוגית וניהולה (או בשמה תובענה ייצוגית) אינה עניין של מה בכך ונדרשת מומחיות גבוהה וספציפית לשם כך.
בית המשפט אף נדרש לאשר את ניהולה של התביעה הייצוגית על ידי עורך הדין שהגיש את התביעה הייצוגית ולשם כך בית המשפט צריך להיווכח כי לאותו עורך דין שהגיש את ההליך יש את הידע הניסיון והמומחיות.

 

המקרים להגשת תביעה ייצוגית אצל עורך דין תביעה ייצוגית

1. אם נפגעתם על ידי גוף גדול כלשהו והנכם סבורים שיש בכך עוול לציבור מסוים?

2. אם גבו מכם עמלות או תשלומים ביתר?

3. אם שילמתם בעד שירות מסוים אבל לא קיבלתם תמורה ראויה?

4. אם קניתם מוצר ושמתם לב כי תכולתו אינה תואמת את מה שמוצג על גבי האריזה?

5. אם הבחנתם בקיומו של הסדר כובל הנוגד את הוראות חוק ההגבלים העסקיים?

6. אם יש לכם עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או פרט מטעה בתשקיף וכדומה?

7. אם סוכן הביטוח או חברת הביטוח גבו כספים ביתר או לא קיימו את הוראות הסכם הביטוח?

8. אם הבחנתם בקיומו של מפגע סביבתי כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים סביבתיים?

9. אם יש לכם תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר?

10. אם קיימת לכם עילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים?

11. אם יש לכם  תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה?

12. אם יש לכם תביעה בעילה כאמור לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד?

13. אם יש לכם תביעה בעילה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?

14. אם יש לכם תביעה בעילה לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, סעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?

 

הגשת תביעה ייצוגית באמצעות משרד עורכי דין ונוטריון רחלי קלקנר 

למשרד עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר, ניסיון עשיר בניהולן של עשרות תביעות ייצוגיות וזאת במגוון רחב מאד של נושאים, ובכלל זה תביעות ייצוגיות צרכניות, תביעות ייצוגית בתחום הבנקאות, תביעות ייצוגיות מכוח חוק הגבלים עסקיים ,תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות, ועוד.

במשך שנים ארוכות ייצגה עו”ד רחלי קלקנר את הגופים הגדולים אשר נתבעו במסגרת התביעה הייצוגית, מה שמקנה לה כיום יתרון עצום בבחינת סיכויי הצלחתה של התביעה הייצוגית והתמודדות עם הטענות של הצד שכנגד המוכרים לה היטב.

 

היתרונות בהגשת תביעה ייצוגית באמצעות המשרד המוביל לתביעות ייצוגיות, משרד עורכי דין רחלי קלקנר:

 ✅ נצחונות מוכחים במסגרת פסק דין סופי

✅ נצחונות מוכחים במסגרת הסדרי פשרה איכותיים

✅ ניהול של עשרות תביעות ייצוגיות מורכבות ומאתגרות

✅ ניסיון של עשרות שנים בתחום הייצוגיות (משנת 2001 עוד לפני נחקק חוק תובענות ייצוגיות)

✅ מקצוענות ואיכות ללא פשרות

✅ השקעה בכל תיק את כל הזמן האנרגיות והמאמצים הדרושים ללא קיצורי דרך וללא עיגול פינות

✅ ייצוג במשך שנים ארוכות של נתבעים ושימוש בנסיון זה לצורך הגשת תביעות ייצוגיות איכותיות

✅ משרד מוביל בתביעות ייצוגיות

 

 בין התביעות הייצוגיות שמשרדנו הגיש נמנים:

⬅️ תביעה ייצוגית נגד בזק בינלאומי

⬅️ תביעה ייצוגית נגד בנק ירושלים 

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד צ’מפיון מוטורס

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד חברת מימון ישיר

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד מגדל איילון והראל

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד חברת כרמל פלור דיזיין

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד מפעל הפיס

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד חברת אמבולנט

⬅️ תביעה ייצוגית נגד תאגיד המים מי-אביבים

⬅️ תביעה ייצוגית כנגד עיריית רמת גן

 
לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תביעה ייצוגית ובחינת השאלה האם תביעתכם עונה לתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לשם אישורה של התביעה הייצוגית, צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: