הליך הפונדקאות בישראל

במדינת ישראל מוסד הפונדקאות זכה להכרה חוקית ורשמית ומעמדו הוסדר בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו – 1996″ (להלן: “החוק”).

על פי החוק, הפונדקאות המוכרת ומאושרת כיום בישראל הינה פונדקאות מלאה – היינו פונדקאות בה האם הפונדקאית משכירה אך ורק את רחמה להורים המיועדים, והעובר מועבר לרחמה באמצעות תהליך של הפריה חוץ גופית, כך שאין כל קשר גנטי בין האם הפונדקאית לבין הילד שייולד.

חוק ההסכמים לנשיאת עוברים קובע שורה ארוכה של תנאי סף מקדמיים שרק בהתקיימם הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים תאשר את הסכם הפונדקאות בין ההורים המיועדים לבין אם פונדקאית. השלב הראשון: עמידה בתנאי הסף – על הצדדים המבקשים להתקשר בהסכם פונדקאות נדרשים לעמוד בתנאי הסף המפורטים במאמר “פונדקאות בישראל – תנאי הסף” , ורק לאחר שהצדדים עמדו בתנאי הסף הם מקבלים אישור ראשוני מועדה מיוחדת של משרד הבריאות שהוקמה במיוחד על מנת לאשר הסכמי פונדקאות בישראל.

השלב השני: ראיונות בוועדה – בשלב זה הזוג עובר ראיון פסיכולוגי אצל איש מקצוע מהתחום. הועדה מראיינת גם את האם הפונדקאית המיועדת. הרכב הועדה כולל ייצוג של שלושה חברים לפחות מכל מין, ובין חבריה נמנים רופאים מתחומי הגניקולוגיה והרפואה הפנימית, פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, משפטן המשמש נציג ציבור וגורם דתי- בהתאם לדתם של המעורבים בתהליך. הועדה מקיימת את ישיבותיה בדלתיים סגורות וחל איסור על פרסום תוכן הדיונים. החלטות הועדה מתקבלות ברוב קולות ומתועדות בכתב.

המפגש בין אם פונדקאית, אשר עברה מיונים קפדניים לצורך התאמתה לתהליך, נערך בדרך כלל על ידי סוכנויות המתווכות בין הצדדים תמורת תשלום. סוכנויות אלה אחראיות על תהליכי המיון וההתאמה ומסייעות בהסדרים הרפואיים והמשפטיים. בסיום המפגש מנסחים הצדדים הסכם התקשרות, הטעון אישורה של הועדה מטעם משרד הבריאות, אשר ההסכם נחתם בפניה.

תהליך ההתקשרות כולו מלווה בייעוץ משפטי של עורכי דין, המאמתים את פרטי הצדדים ואת תצהיריהם בדבר רצונם להתקשר בהסכם הפונדקאות. בנוסף עורך הדין של ההורים המיועדים פותח חשבון נאמנות בעבור ההורים לשם מפקידים הצדדים את מלוא כספי הפיצויים לאם הפונדקאית עוד בטרם חתימת ההסכם בפני הועדה ומנפיק אישור עקרוני על כך.

חתימת ההסכם בועדה – לאחר שהצדדים מילאו את כל חובותיהם לצורך אישור ההסכם בפני הועדה, הם מגיעים לדיון בפני הועדה (בימי שני בבוקר) ושני הצדדים חותמים על ההסכם בפני הועדה ובנוכחותה ויוצאים לדרך.

לאחר שנחתם ההסכם בשעה טובה בועדה השלב הבא הוא השלב הרפואי – ממועד חתימת ההסכם מתחיל התהליך של השג ההיריון, אשר כולל טיפולי השראת ביוץ לאם הביולוגית והשבחת זרע לאב, שאיבת ביציותיה של האישה והפריתן (במתכונת של הפריה חוץ גופית) והחזרתן לקליטה והשתרשות ברחם האם הפונדקאית.

בתקווה כי הליך הפונדקאות נשא פרי והאם הפונדקאית הרתה את ילדם של ההורים המיועדים ולאחר סיום הריון בשעה טובה הגענו ללידה וההורים מקבלים לחזקתם הפיזית את ילדיהם בהתרגשות גדולה.

חשוב לציין כי מבחינה משפטית ועד להוצאתו של צו הורות החזרה המשפטית בלבד, להבדיל מהחזקה הפיזית, מצויה בידי המדינה. מטעם זה ההליך כולו חייב להיות מלווה על ידי עובד סוציאלי מטעם משרד הרווחה (פרטיו נמסרים לבני הזוג על ידי הועדה במועד החתימה על ההסכם) ולאחר הלידה הוא זה שמתחיל בהליך המשפטי הדרוש עד להוצאתו של צו הורות.

צו הורות – הינו צו שמוציא בית המשפט לאחר הלידה הקובע כי ההורים הביולוגיים הם הורי היילוד. האם הפונדקאית אינה רשאית לחזור בה מההסכם ולדרוש את הילד לחזקתה אלא בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת מטעמי הגנה על טובת הילד ושלומו (נסיבות נדירות ביותר שנכון למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע לח”מ על מקרה אחד בודד כי נסיבות אלה התקיימו אי פעם בישראל). שיהיה המון בהצלחה.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין פונדקאות מומחה צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: