פונדקאות בישראל – תנאי הסף

הליך הפונדקאות במדינת ישראל מוסדר במסגרת חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו – 1996″ (להלן: “החוק”). החוק מסדיר את תחום הפונדקאות בארץ ומפרט את תנאי ההסכם הנכרת בין ההורים המיועדים לבין אם פונדקאית, במסגרתו נותנת הפונדקאית את הסכמתה להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית ומתחייבת לשאת את ההיריון עבור הזוג ולמסור את הילד להוריו לאחר הלידה.

מחיר אם פונדקאית

פונדקאות

ההורים בתמורה מתחייבים לשאת בתשלומים חודשיים לאם הפונדקאית לכיסוי ההוצאות הרפואיות והוצאות אחרות הכרוכות בתהליך וכן פיצויי כספי בעד טרחתה ועזרתה. בישראל נכון ל – 2017 מקובל כי אם פונדקאית תקבל פיצוי בסך כולל של 160,000 ₪ בעד הפונדקאות והלידה, וכן פיצוי בסך 5,000 ₪ בגין הוצאותיה, פיצוי נוסף בסך של 15,000 ₪ בגין תאומים, 5,000 ₪ פיצוי בגין ניתוח קיסרי וסכומי פיצוי נוספים בגין הליכים ופרוצדורות נוספים. ההורים המיועדים נדרשים בדרך כלל להפקיד בקופות הנאמנות סך של 200,000 ₪ לפיצוי הפונדקאית במסגרת ההליך. אם וככל שלא נעשה שימוש במלוא קופת הנאמנות היתרה מוחזרת להורים בהתאם להוראות ההסכם.

הסכם פונדקאות

ההסכם בין ההורים המיועדים לפונדקאית מותנה בקבלת אישורה של ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, אשר בוחנת את תוכנו ומתרשמת ממוכנות הצדדים לקיים את תנאיו, והוא תקף לפרק זמן של 18 חודשים.

תנאי סף

החוק קובע שורה של תנאי סף מקדמיים אשר רק בהתקיימם יוכלו ההורים המיועדים מחד והאם הנושאת מאידך להתקשר בהסכם פונדקאות אשר יאושר על ידי הועדה לנשיאת עוברים, ובין היתר, אלה:

  1.  ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג, בגירים, תושבי ישראל.
  2.  האם הנושאת היא בגירה תושבת ישראל, היא הרתה ומגדלת ילד אחד לפחות.
  3.  בעבר היתה דרישה שהאם הנושאת תהא לא נשואה על מנת למנוע חשש של ממזרות. החל משנת 2006 התיר הרב הראשי לישראל שלמה עמאר לנשים נשואות לשמש כפונדקאיות, וכיום גם אישה נשואה העומדת בתנאי הסף יכולה לשמש אם נושאת.
  4.  האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים והצדדים מצהירים על כך במסגרת ההסכם.
  5.  מותרת רק פונדקאות מלאה (ולא פונדקאות חלקית) – היינו פונדקאות בה אין כל קשר גנטי בין האם הנושאת לבין העובר אשר מוחזר לגופה של הפונדקאית במסגרת הליך של הפריה חוץ גופית.
  6.  במועד חתימת ההסכם בפני הועדה גילה של הפונדקאית לא יעלה על 38 שנה ולא יהיה פחות מ 22 שנה.
  7.  הפונדקאית לא עברה יותר משני הליכי נשיאת עוברים גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.
  8.  ההורים המיועדים והפונדקאית נמצאו מתאימים וכשירים מבחינה פיזית גופנית ונפשית להתקשר בהליך.
  9.  הפונדקאית עומדת בדרישות בריאות שפירטה הוועדה.
  10.  הפונדקאית הינה בת דתם של ההורים המיועדים.

עורך דין פונדקאות

משרד עו”ד רחלי קלקנר הינו אחד ממשרדי עורכי הדין היחידים בארץ שצבר ניסיון עשיר והתמחה בתחום של הליכי פונדקאות הן בארץ והן בחו”ל (כולל גיאורגיה והודו). במשך שנים ארוכות משמש המשרד כיועץ משפטי הן הורים מיועדים אשר התקשרו בהליך פונדקאות בארץ או בחו”ל, הן של פונדקאיות והן של מרכזי התיווך בתחום. ניסיון זה מקנה למשרדינו את הכלים הדרושים לצורך התמודדות עם הסבך המשפטי, כמו גם הרגשי,  הכרוך בהליכי הפונדקאות ולסייע להורים המיועדים, כמו גם לפונדקאיות, לעבור את ההליך בצורה הנעימה הרגועה ונכונה ביותר.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין פונדקאות מומחה צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212
או מלאו פרטים בטופס הבא: