פסילת צוואה 

למרבה הצער, במקרים רבים, לאחר שהנפטר הולך לעולמו, אחד מקרובי המשפחה “שולף” לפתע צוואה אשר במסגרתה חלק מבני המשפחה מקופחים באופן כזה או אחר ולעתים אף מנושלים ממנה לגמרי.

נשאלת השאלה האם יש מה לעשות? האם יש דרך לשנות את רוע הגזירה? התשובה היא חיובית!    

 

עילות לפסילת צוואה

ישנן עילות רבות לפסילת צוואה – חלק מהעילות מפורטות בחוק וחלקן מפורטות בפסיקה הענפה בנושא זה אשר התגבשה במשך השנים על ידי בתי המשפט השונים. כמובן שהעילות לפסילת צוואה משתנות בהתאם לסוגי הצוואה השונים (ראו מאמר: “טיפים מעשיים לפני עריכת צוואה”). מאחר והצוואה הנפוצה ביותר הינה צוואה בפני עדים, להלן רשימה תמציתית ולא ממצה של מצבים אשר יכולים בנסיבות מסוימות להוות עילה לפסילת צוואה שכזו:
 
(1) השפעה בלתי הוגנת כאשר קיימת השפעה בלתי הוגנת של אחד או יותר מן היורשים על פי הצוואה על המצווה להוריש לו את נכסיו, כולם או חלקם. יצוין, כי לא כל השפעה של יורש על המצווה תחשב להשפעה בלתי הוגנת. יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולבדוק ורק כאשר מגיעים למסקנה כי ההשפעה שבנדון הגיעה לכדי השפעה בלתי הוגנת קמה עילה לפסילת הצוואה.
 
(2) אונס או איום כאשר בדרך של איומים או אונס אחד או יותר מן היורשים גורם למצווה, כנגד רצונו, להוריש לו רכוש כלשהו, כך שהצוואה אינה משקפת את רצונותיו האמתיים של המצווה.
 
(3) תחבולה או תרמית כאשר היורש, באמצעות תחבולה או תרמית כלשהי, מוליך את המצווה שולל וגורם לו לצוות לזכותו בצוואה חלק מסוים מנכסיו.
 
(4) טעות כאשר ישנה בצוואה הוראה אשר ברור בעליל כי היא נכתבה בטעות על ידי המצווה.
 
(5) כאשר הצוואה הינה צוואה סתומה כאשר לא ניתן להבין מהצוואה מיהם היורשים ומהם הנכסים שהתכוון המצווה להוריש להם לא יהיה ניתן להוציא את הצוואה אל הפועל וצוואה זו תהיה בטלה.
 
(6) צוואה שהאמור בה אינו חוקי, אינו מוסרי או בלתי אפשרי ליישום כאשר מדובר בצוואה אשר כוללת בחובה הוראות בלתי חוקיות ו/או בלתי מוסריות ו/או בלתי ניתנות ליישום תהיה הצוואה בטלה לגמרי. יחד עם זאת, אם מדובר בהוראה ספציפית מסוימת בצוואה, אשר הינה בלתי מוסרית ו/או אינה חוקית ו/או בלתי ניתנת ליישום, אותה הוראה תהיה בטלה, אולם שאר הצוואה יכול שתישאר תקפה.
 
(7) מעורבות היורשים בעריכת הצוואה כאשר בצוואה קיימת הוראה אשר מורישה נכס כלשהו למי שהיה עד לעריכתה או למי שהיה פעיל בצורה כלשהי בעשייתה או לבן/בת זוגו של אחד מאלה, תהיה אותה הוראה בטלה. זאת ללמדך, כי על היורשים מכוח הצוואה להדיר רגלם מכל עניין הקשור לעריכת הצוואה, אחרת עשוי הדבר לעמוד להם לרועץ ולהביא לבטלותן של ההוראות בצוואה אשר מזכות אותם.
 
(8) ביטול הצוואה ע”י המצווה כאשר המצווה עצמו החליט לבטל את הצוואה, ועשה כן בהתאם לדרכים הקבועים בחוק, תהיה הצוואה בטלה.
 
(9) עריכת הצוואה שלא על פי דרישות החוק והפסיקה כל צוואה אשר אינה ערוכה בהתאם לדרישות החוק והפסיקה בישראל, הינה בלתי תקפה ולא ניתן יהיה לאכוף את האמור בה. לכן חשוב מאד לערוך צוואה אצל עורך דין המתמחה בדבר. 
 
 

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו עוד היום, ולתאם פגישה עם עו”ד ירושות רחלי קלקנר לקבלת פרטים נוספים. 

צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: