רשלנות רפואית

רשלנות רפואית או דיני הנזיקין הם חלק מהמשפט האזרחי ועוסקים במצבים בהם נגרם לאדם נזק – בין אם נזק רכושי ובין אם נזק גופני – כתוצאה מאירוע מסוים.

במקרים אלה דיני הנזיקין נועדו להכריע בשאלה מי יישא בנטל הנזק? האם הנטל יישאר אצל הניזוק (מי שנגרם לו הנזק) או שמא יועבר הנטל מהניזוק אל גורם הנזק (להלן: “המזיק”) באמצעות הטלת אחריות על המזיק וחיובו לפצות את הניזוק בגין נזקיו. כלומר, תפקידם של דיני הנזיקין היא להכריע בשאלה מתי תוטל אחריות על אדם בשל גרימת נזק לאחר.

הטלת האחריות בנזיקין מותנית בהתקיימותם של שני יסודות אחריות הכרחיים: האחד, קיומה של עוולה – מעשה או מחדל של המזיק; השני, קיומה של זיקה בין המעשה או המחדל לנזק שנגרם. בהתקיימותם של שני תנאי יסוד אלה עשויה לקום אחריות בנזיקין.

ואולם חשוב להבין כי לעיתים ישנן דרישות סף נוספות אשר רק בהתקיימותן בנוסף לתנאיי היסוד תוטל אחריות נזיקית. התוצאה הישירה והמידית של הטלת האחריות הנזיקית היא העברת נטל הנזק שנגרם לניזוק אל כתפי המזיק באופן של הגדלת רווחת הניזוק בדרך של הקטנת רווחת המזיק בהתאם.

בנוסף, לתיקון נזקי העבר על ידי הטלת אחריות נזיקית על המזיק ותשלום פיצויים לניזוק ישנה גם תוצאה עקיפה הרתעתית כך שקבוצת מזיקים מסויימת תמנע מביצוע עוולות בנסיבות דומות על מנת שלא תוטל עליהם אחריות נזיקית. דיני הנזיקין חולשים על כל הסיטואציות בהם נגרם נזק. במסגרת זו ניתן למנות, בין היתר:

תאונות דרכים; תאונות עבודה; רשלנות -לרבות רשלנות רפואית; תקיפה; לשון הרע; מטרד – למשל, רעש, זיהום אויר וכדו’; גניבת עין; גזל; ועוד. לאור היקפם הרחב של דיני הנזיקין בנסוף לפקודת הנזיקין ישנם דינים רבים הקשורים בחבל הטבור לתחום זה ובכלל זה דיני הביטוח הלאומי (תביעות פגיעה בעבודה, נכות זמנית ונכות צמיתה, ניידות וכדו’), דיני תאונות דרכים (חוק הפלת”ד), תביעות ביטוח, משפט ימי ותובלה ועוד.    

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין רשלנות רפואית צרו קשר עם עו”ד ונוטריון רחלי קלקנר לתיאום פגישה
בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא: