הכל על הסכם ממון

הסכם ממון מהו? 

הסכם ממון הוא אמצעי משפטי המאפשר לבני הזוג לקבל החלטה מושכלת מבעוד מועד – הן בטרם הנישואין הן במהלכם והן על ידי זוגות לא נשואים (ידועים בציבור) – כיצד יחולק ביניהם הרכוש המשותף שנצבר וייצבר במהלך החיים המשותפים במידה והם ייפרדו חס וחלילה והנישואין יעלו על שרטון.

בדרך של חתימה על הסכם ממון יכולים בני הזוג לקבל בעצמם את ההחלטה האופטימאלית מבחינתם לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף במידה וחס וחלילה הקשר הזוגי לא יצלח, וכפועל יוצא מכך להסיר את אחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים ביותר בסכסוכי גירושין – חלוקת הרכוש.  

חשוב להבין, חלוקת רכוש הינו אחד הנושאים בעלי ההשלכות הגדולות ביותר על עתידם הכלכלי של בני הזוג והם למעשה מצויים בנושא זה במצב של ניגוד אינטרסים מוחלט. הסרת העמימות והחלטה מושכלת מראש לגבי התוצאות הכלכליות של פרידה בין בני הזוג מאפשרת לבני הזוג לנהל מערכת יחסים נטולת אינטרסים כלכליים ואי וודאות. כיוצא בזה, הסכם ממון נועד למנוע מאבקים משפטיים בין בני הזוג במקרה של פרידה ולחסוך משאבים רבים הן כלכליים ולא פחות חשוב מכך רגשיים ואישיים.

מי צריך הסכם ממון?

בניגוד לדעה הרווחת הסכם ממון לא נועד אך ורק לבני זוג המגיעים עם ממון ו/או רכוש (“עשירים”) בטרם הנישואין ו/או התחלת החיים המשותפים. הסכם ממון מסדיר גם את הנושאים הרכושיים העתידיים אשר יצטברו במהלך החיים המשותפים ונועד לתת וודאות לגבי אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה וכפועל יוצא מכך למנוע מאבקים ארוכים יקרים ומורכבים בעניין זה. מכאן שהסכם ממון נועד כמעט לכל בני זוג – הן אלה שנישאו, הן אלה החיים חיים משותפים וידועים בציבור (לרבות זוגות חד מיניים) והן אלה העומדים להינשא בין אם הם צברו רכוש בטרם החיים המשותפים ובין אם ההסכם צופה פני עתיד ומתייחס רק לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים.

שלב ראשון – ניהול משא ומתן

במידה ובני הזוג החליטו שהם מעוניינים להסיר מראש את חוסר הוודאות לגבי גורלם הכלכלי במידה וייפרדו חס וחלילה ולחתום על הסכם ממון, בשלב הראשון עליהם להגיע להסכמות בקשר לאופן חלוקת הרכוש, תנאי והוראות הסכם הממון. מדובר בשלב שמעצם מהותו מלווה באי נוחות אשר עשוי להוביל לתסכולים ומתחים לא מבוטלים בין בני זוג, בפרט כאשר בני הזוג החליטו לחתום על ההסכם ערב הנישואין.

לפיכך, מומלץ מאד לנהל כבר את השלב הראשוני באמצעות משרד עו”ד למשפחה העוסק בתחום של הסכמי ממון, והינו בעל הכישורים הידע והניסיון, כמו גם הרגישות הדרושה, כמשרדינו, אשר יוכל לייעץ ללוות וגם למצוא את הנוסחה האופטימאלית עבור בני הזוג בהתאם לנסיבות הספציפיות שלהם ולהציע פתרונות יצירתיים אשר ישרתו את טובת שני הצדדים ויעלו בקנה אחד עם רצונם המשותף.

בהקשר זה יצוין, כי גם כאשר קיים קושי להגיע להסכמות באופן עצמאי, ניתן להגיע להסכמות והבנות גם בדרך של הליך גישור (עו”ד רחלי קלקנר הינה גם מגשרת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בהכשרתה), ולחתום בסופו של יום על הסכם ממון אשר ישרת את האינטרסים של שני הצדדים בצורה הטובה ביותר הקיימת.

חשוב לזכור כאשר בני הזוג חותמים על הסכם ממון בשלב שמערכת היחסים ביניהם היא במצב תקין וטוב אז שיקולים של נקמה וכעס (אשר עשויים להתעורר בשלב הגירושין) אינם קיימים כך שההחלטה לגבי אופן חלוקת הרכוש בעיתוי זה היא האופטימאלית ביותר ומשקפת את טובת שני בני הזוג ללא שיקולים זרים. יש לכך יתרון עצום ולא בכדי קיומו של הסכם ממון זוכה לשם הטוב שיצא לו.

מהם הנושאים שניתן להסדיר בהסכם ממון

כמו כל הסכם גם הסכם ממון יכול לכלול את מכלול הנושאים שהצדדים להסכם סבורים כי יש לכלול ולהסדיר במסגרתו. מכן שהסכם ממון לא חייב להתייחס רק לאופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג בלבד, לרבות נכסים שנצברו לפני החיים המשותפים ונכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים, אלא גם כל נושא אחר אשר יכול לנבוע מהקשר הזוגי כגון: הסדרי משמורת על ילדים עתידיים ו/או קיימים, נושא של מזונות אישה ו/או מזונות ילדים, הסדרי ראייה לגבי קטינים וכיוצ”ב.

מתן תוקף משפטי להסכם ממון

על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי מחייב (בבחינת פסק דין) עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: הראשון, ההסכם חייב להיות בכתב; השני, ההסכם חייב להיות מאושר.

פרוצדורת האישור תלויה במועד חתימת הסכם הממון:

אם ההסכם נערך לפני הנישואין (לרבות ידועים בציבור) – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה מוסמך או נוטריון או רשם נישואין.

אם ההסכם נערך לאחר הנישואין – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה מוסמך או בית דין דתי המוסמך לדון בנישואי וגירושי בני הזוג.

ההמלצה של משרדינו לאשר את ההסכם בפני בית משפט לענייני משפחה מוסמך גם כאשר מדובר בבני זוג שטרם נישאו ו/או ידועים בציבור. במסגרת הליך האישור בית המשפט יוודא כי ההסכם הוא הוגן ראוי וכי בני הזוג הבינו את תוכנו ונתנו את הסכמתם מרצון חופשי ללא כל לחץ או כפייה. בדרך זו ניתן למנוע טענות אשר מי מבני הזוג עשוי לטעון בעתיד במטרה לבטל את ההסכם בדיעבד כגון של לחץ פסול ו/או אי הבנת תוכנו. יחד עם זאת, לבית המשפט אין סמכות לשנות את ההסדר הרכושי אליו הגיעו הצדדים בהסכם ומדובר בהסכם אשר מטרתו לעגן את רצון הצדדים מבחינה משפטית.

לאחר אישור ההסכם על ידי הגורם המשפטי המוסמך כמבואר לעיל, הסכם הממון יקבל תוקף של פסק דין הניתן לאכיפה וביצוע כמו כל פסק דין.

מה דינו של הסכם ממון שלא אושר כדין ?

כאמור לעיל, על מנת שיינתן תוקף משפטי להסכם ממון יש לאשרו ולעמוד בתנאים שציינו לעיל. יחד עם זאת במקרה ומסיבה כלשהי ההסכם לא אושר כדין בית המשפט עשוי, במקרים מסוימים, כאשר הוא השתכנע כי הצדדים להסכם הסתמכו על ההסכם, כלכלו צעדיהם בהתאם להוראותיו ופעלו לפיו לאורך השנים לסטות מהכלל וליתן להסכם הממון תוקף משפטי מחייב חרף העובדה שלא אושר כדין.

כיצד משנים הסכם ממון?

בדומה לצוואה, גם הסכם ממון ניתן לשנות אך ורק על ידי עריכת הסכם ממון חדש בכתב אשר יאושר על ידי הגורם המשפטי המוסמך (בית משפט). באם ההסכם החדש לא אושר על ידי בית המשפט ההסכם הקודם יקבל את זכות הבכורה והוא זה שיהא בתוקף ויקבע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה.

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון אצל עורך דין ?

כפי שציינו, הסכם ממון נועד לעגן מבחינה משפטית את ההסדרים הרכושיים והאחרים בין בני הזוג, כמו גם נושאים נוספים הקשורים מעצם טבעם למערכת היחסים הזוגית. מכאן, שמעצם אופיו הסכם ממון הוא הסכם מורכב רגיש ומיוחד המחייב מומחיות ומקצועיות רבה על מנת שההוראות שיכללו בו לא רק ישקפו את רצון בני הזוג אלא גם יעמוד במבחן המשפט והזמן וייקח בחשבון שיקולים מסויימים אשר עשויים לצוץ בעתיד ובני הזוג לבדם אינם בעלי הידע או הניסיון לחשוב עליהם וליתן עליהם את הדעת בזמן עריכתו. מעבר לזה חשוב שההסכם יהיה הוגן ומאוזן על מנת שבני הזוג יחיו עמו בשלום ואיש מהם לא ירגיש מקופח או מתוסכל או שההסכם יפגע בחיי התא המשפחתי.

בנסיבות אלה, ברור, כי קיימת חשיבות גדולה לפנייה לעורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה והסכמי ממון בפרט על מנת שיסייע להם לערוך הסכם ממון איכותי הוגן ומאוזן תוך שימת לב למכלול השיקולים הרלבנטיים באופן אשר יבטיח כי הסכם הממון אשר ייחתם על ידי בני הזוג ויאושר על ידי בית המשפט יהיה האופטימאלי עבורם.

הנכם מוזמנים לפנות אל עו”ד רחלי קלקנר, בעלת ניסיון עשיר ונרחב בתחומים שונים הקושרים לדיני המשפחה, ובהסכמי ממון בפרט, הן טרם הנישואין הן לאחר הנישואין והן של זוגות המבקשים לחתום על הסכם חיים משותפים, אשר תסייע בידיכם להגיע בצורה הטובה ביותר אל היעד הנכסף.

צרו קשר כעת לתיאום פגישה בטלפון 052-3444-212 או מלאו פרטים בטופס הבא:

אולי יעניין אותך גם